Caps

Ser cap és fer viure a infants i joves els valors de l’escoltisme laic del nostre país. Joves educadors i educadores assumeixen una important responsabilitat, amb la qual viuen moments inoblidables i s’enriqueixen com a persona constantment.

Clan

És un grup de joves amb finalitat formativa; treballen amb força l’autogestió, tot duent a terme un projecte propi. És la vivència intensa en grup, ja que els clans, grups reduïts de joves amb finalitat formativa, treballen amb força l’autogestió, tot duent a terme un projecte propi. Des d’aquí, el qui ho vulgui s’encamina a…

Els pioners

És el temps decisiu per als ideals, per a les preguntes i les ambicions. Per compartir i exprimir les vivències. Noies i nois perfilen i concreten les seves responsabilitats. Són ells i elles els veritables protagonistes de la vida de la unitat: en són membres actius, i el grup pren una gran importància.

RAIERS

Ens agrada l´aventura: fer rutes, aprendre tècniques , el treball i compartir en grup. És l’edat de l’afirmació d’un mateix, on el desig de projectes i de reptes es fa més present. Els nois i noies desenvolupen el caràcter, les actituds i la capacitat de viure conjuntament i enriqueixen la seva personalitat. La implicació en…

LLOPS

Som els més aventurers de l´agrupament. Fem moltes excursions i ens agrada molt fer jocs. És l’edat entusiasta de l’expressió i la creativitat, on la imaginació és al servei del joc i de les activitats. Les nenes i els nens aprenen a conviure en grup i a treballar en equip. Comencen a tenir els seus…

FOLLETS

És l’edat de la màxima il.lusió per la descoberta, pel joc i pel somni. Els infants surten per primer cop de casa i comencen a descobrir els altres. Així aprenen a viure en col.lectivitat i a ésser alhora persones més autonòmes. Molts hàbits que adquireixen en aquesta etapa seran per tota la vida.