Pioners (15 a 17 anys)

Els pioners tenim entre 15 i 17 anys.

És el temps decisiu per als ideals, per a les preguntes i les ambicions. Per compartir i exprimir les vivències.

Noies i nois perfilen i concreten les seves responsabilitats. Són ells i elles els veritables protagonistes de la vida de la unitat: en són membres actius, i el grup pren una gran importància.

Si tens ganes de compartir tot això amb nosaltres no dubtis en dir-ho: aealosa@gmail.com