Què som?

El cau, l’agrupament escolta

En un poble, en un barri, el cau és un lloc de trobada, on s’apleguen infants, joves i caps per dur a terme activitats o preparar-ne de noves. És el punt de partida dels projectes. L’agrupament és un espai de llibertat, d’expressió i d’iniciatives on el nostre escoltisme es viu quotidianament, i des d’on cadascú contribueix a fer viure el projecte d’Escoltes Catalans.

Les unitats

Al cau, els infants i joves s’organitzen en grups d’edat anomenats unitats. Cadascuna realitza diferents activitats amb uns objectius concrets, que responen a les necessitats específiques dels nois i noies. Les unitats o etapes educatives són:

Els follets tenim de 6 a 8 anys.

Els llops tenim de 9 a 11 anys.

Els raiers tenim de 12 a 14 anys.

Els pioners tenim entre 15 i 17 anys.

El clan (18 anys en endavant)

Unitat famílies

Ser cap, el gran repte (18 en endavant) .

Antics i Amics

 

En definitiva…

Una associació laica

Sense estar lligada a cap ideologia religiosa ni política; Escoltes Catalans educa en i per la llibertat, entenent la laïcitat com una actitud encaminada a respectar la diversitat de creences i pensaments, i a triar lliurement els propis.

Unes idees en acció

La laïcitat, vivint les nostres diferències i els nostres pensaments com a font d’enriquiment per a cadascú.

La coeducació, aprenent conjuntament noies i nois, educant des de i per a la igualtat

La catalanitat, descobrint la nostra identitat com a pas previ per conèixer i respectar la pluralitat d’identitats i cultures que enriqueixen el planeta.

La participació social, implicant-nos en tot allò que ens afecta des d’un moviment atent i obert a les realitats i als problemes del món.

La solidaritat, treballant de manera activa i conscient en pro d’una societat més justa i més lliure.

La democràcia, participant en els òrgans de debat i decisió, tot respectant majories i minories.

La sostenibilitat, responsabilitzant-nos de preservar el medi natural, del qual ens sentim part.