Nit de cinema i històries migrades

Després d’implicar-se a La Murga, els amics de la Coordinadora d’ONGD ens proposen la Nit de cinema i històries migrades. Des de la Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida donem suport a aquesta iniciativa aproximant les injustícies socials que perpetuen les desigualtts sud-nord emmarcada enla línia d’Educació per al Desenvolupament mitjançant el taller “Què s’hi cou…

Camp de treball: Coopera amb Lleida

Coopera amb Lleida: un camp de treball per a deixar empremta Aquest projecte pretén generar una actitud crítica als i les joves participants davant les condicions de vida de molta gent que viu en els barris més degradats i/o marginats de les nostres ciutats i pobles, tot implicant-nos directament en la millora de les condicions d’habitabilitat dels pisos…