Som

L’escoltisme és…


Una manera de viure

Un projecte educatiu que ajuda a formar persones sinceres, actives i compromeses. On nois i noies participen en projectes i activitats, des d’una excursió de cap de setmana fins a la descoberta d’un país llunyà. Tot l’any, infants i joves creixen junts sota la responsabilitat dels i les caps, joves competents que han rebut una àmplia formació.

Un moviment educatiu i juvenil

Els caps dediquen part del seu temps lliure a transmetre una sèrie de valors a les noves generacions sense esperar res material a canvi; una font d’enriquiment personal incomparable.L’escoltisme és el major moviment infantil i juvenil del planeta, amb quasi 40 milions de persones i presència a la pràctica totalitat dels països. Escoltes Catalans és membre de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge, que aplega i representa l’escoltisme del nostre país a nivell nacional i internacional

El Cau és…


El cau, l’agrupament escolta

En un poble, en un barri, el cau és un lloc de trobada, on s’apleguen infants, joves i caps per dur a terme activitats o preparar-ne de noves. És el punt de partida dels projectes. L’agrupament és un espai de llibertat, d’expressió i d’iniciatives on el nostre escoltisme es viu quotidianament, i des d’on cadascú contribueix a fer viure el projecte d’Escoltes Catalans.

Les unitats

Al cau, els infants i joves s’organitzen en grups d’edat anomenats unitats. Cadascuna realitza diferents activitats amb uns objectius concrets, que responen a les necessitats específiques dels nois i noies. Les unitats o etapes educatives són:

  • Follets (6-9 anys). Els infants aprenen a compartir i a ser persones més autònomes.
  • Llops (9-12 anys). Les nenes i nens aprenen a conviure i a treballar en equip. Comencen a tenir els seus propis valors.
  • Raiers (12-15 anys). Els nois i les noies desenvolupen el caràcter i enriqueixen la seva personalitat.
  • Pioners (15-17 anys). És el temps decisiu per als ideals, per a les preguntes i les ambicions. Noies i nois esdevenen els veritables protagonistes de la vida de la unitat.

I després…

El clan (17 anys en endavant) és un grup de joves amb finalitat formativa; treballen amb força autogestió, tot duent a terme un projecte propi. Ser cap, el gran repte (18 en endavant) . Ser cap és fer viure a infants i joves els valors de l’escoltisme laic del nostre país. Joves educadors i educadores assumeixen una important responsabilitat, amb la qual viuen moments inoblidables i s’enriqueixen com a persona constantment.

Els campaments

Baixar el riu amb balses, travessar un parc natural, fer una ruta amb bicicleta, viure en un bosc de follets… A l’estiu, a la primavera, o fins i tot a l’hivern, els campaments són l’ocasió d’una aventura, el moment per gaudir de nous paisatges, descobrir el país i viure a prop de la natura. Un entorn privilegiat per a la convivència, ideal per a la culminació d’un projecte que s’ha anat construint al llarg del curs.

L’aventura internacional

Acollir un grup d’un altre país, fer una ruta lluny de casa, participar en un camp internacional dels molts que s’organitzen arreu del món o dur a terme un projecte de cooperació per al desenvolupament. Els projectes internacionals ens acosten a altres cultures per viure la diversitat dins el seu propi context.

En definitiva…


Una associació laica

Sense estar lligada a cap ideologia religiosa ni política; Escoltes Catalans educa en i per la llibertat, entenent la laïcitat com una actitud encaminada a respectar la diversitat de creences i pensaments, i a triar lliurement els propis.

Unes idees en acció

La laïcitat, vivint les nostres diferències i els nostres pensaments com a font d’enriquiment per a cadascú.

La coeducació, aprenent conjuntament noies i nois, educant des de i per a la igualtat

La catalanitat, descobrint la nostra identitat com a pas previ per conèixer i respectar la pluralitat d’identitats i cultures que enriqueixen el planeta.

La participació social, implicant-nos en tot allò que ens afecta des d’un moviment atent i obert a les realitats i als problemes del món.

La solidaritat, treballant de manera activa i conscient en pro d’una societat més justa i més lliure.

La democràcia, participant en els òrgans de debat i decisió, tot respectant majories i minories.

La sostenibilitat, responsabilitzant-nos de preservar el medi natural, del qual ens sentim part.